Език: BG
Валута: BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
 • CNY
 • INR
 • RUB
 • CHF
 • TRY
 

Информация за учител

информационни технологии и системи

Цена: 20.00лв./ на час

Информационните технологии включват начините за събиране, съхранение и обработка на информация с помощта на компютърни системи.
Информацията в компютъра се съхранява под формата на файлове. Файлът е съвкупност от данни, записани с определено име (въвежда се от потребителя) и разширение, което определя типа на данните. Между името и разширението има точка. Файловете се групират в директории (в Windows се наричат папки – Folders).

Програма за уроци

Thu 26 Apr, 2018
  Единици за измерване на информация
  Данните в паметта на компютъра се въвеждат в двоична бройна система (във вид на нули и единици - 0,1). Една такава цифра се нарича бит (Binary digiT). Всяка буква или символ се съхранява в осем бита, които се наричат байт (byte).
  8 bit = 1 byte (B)
  210 B (1024 В) = 1 KB - килобайт
  210 KB (1024 КВ) = 1 MB - мегабайт
  210 MB (1024 МВ) = 1 GB - гигабайт
  210 GB (1024 GВ) = 1TB - терабайт