Език: BG
Валута: BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
 • CNY
 • INR
 • RUB
 • CHF
 • TRY
 

Информация за учител

матрици,производни

Цена: 20.00лв./ на час

1. Алгебрични действия с матрици
2. Намиране на обратна матрица
3. Решаване на матрични уравнения

Програма за уроци

Thu 26 Apr, 2018
  Прието е матриците да се означават с големи латински букви, а елементите и с едноименни малки латински букви. Дадената матрица в дефиницията се означава още с . Две матрици се наричат еднотипни ако имат съответно равни брой редове и брой стълбове. Ако в матрицата A елементите от редовете наредим като елементи на съответен номер стълбове се получава нова матрица, която се нарича транспонирана на дадената и се бележи с . Две еднотипни матрици могат да се събират по правилото .
  Матрицата A се умножава с числото по правилото . Две матрици и в този ред се наричат съгласувани за умножение "ред по стълб" ако броят на стълбовете на първата матрица A е равен на броя на редовете на втората матрица . Нека матрицата има тип , а матрицата има тип . В този случай произведението има тип и се определя по формулата ,
  където е броят на стълбовете на матрицата .