Език: BG
Валута: BGN
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • BGN
  • CAD
  • CNY
  • INR
  • RUB
  • CHF
  • TRY
 

Политика по защита на личните данни

1. Като използва платформата www.grischool.com“, Потребителят приема личните му данни да бъдат обработени от Осарсиф ЕООД за нуждите на правилното функциониране на Договора за общи условия. Освен това, потребителят приема и снимката му, поместена в платформата на Гри училище, да бъде използвана от „Осарсиф ЕООД“ за целта на предоставянето на услуги.
2. Личните данни, посочени от Потребителя ще бъдат събрани и обработени от „Осарсиф ЕООД“ съгласно приложимите законови разпоредби и политиката за защита на поверителността.
3. Потребителят декларира, че лицата, чиито снимки публикува в Платформата, са му дали съгласието си за това.