Език: BG
Валута: BGN
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • BGN
  • CAD
  • CNY
  • INR
  • RUB
  • CHF
  • TRY
 

Какво да правя, ако преподавателят не реагира на искането ми за контакт?

Ако не получите отговор от преподавателя в рамките на разумен период от време (3-4 дни), моля, уведомете ни и ние ще вземем необходимите мерки.

Осигуряването на навременен отговор от преподавателите на запитвания от учениците е важно за нашето онлайн училище.