Език: BG
Валута: BGN
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • BGN
  • CAD
  • CNY
  • INR
  • RUB
  • CHF
  • TRY
 

XHTML кутия

Нови уроци

Уроци ниво А1

Уроци лесни и достъпни за начинаещи
Цена: 5.00лв./ на час

Английски език

Говоримо ,писмено,граматика
Цена: 20.00лв./ на час

информационни технологии и системи

Информационните технологии включват начините за събиране, съхранение и обработка на информация с помощта на компютърни системи.
Информацията в компютъра се съхранява под формата на файлове. Файлът е съвкупност от данни, записани с определено име (въвежда се от потребителя) и разширение, което определя типа на данните. Между името и разширението има точка. Файловете се групират в директории (в Windows се наричат папки – Folders).
Цена: 20.00лв./ на час

матрици,производни

1. Алгебрични действия с матрици
2. Намиране на обратна матрица
3. Решаване на матрични уравнения
Цена: 20.00лв./ на час

Bulgarian language for foreigners

Helping foreign students (who know English) to learn the basics in Bulgarian language
Цена: 15.00лв./ на час

Дипломиран учител съм по Български и Немски език. Работя с немски и английски език повече от 20 години.

Дипломиран учител съм по Български и Немски език - прогимназиална педагогика, с допълнителна преквалификация по Английски език. Работя с немски и английски език повече от 20 години.
Цена: 0.00лв./ на час

Преподавам български език и литература на ученици от 5-ти до 12-ти клас.

Здравейте, преподавам български език и литература на ученици от 5-ти до 12-ти клас, което включва писане на домашни работи, преговор и затвърждаване на знанията от училище, подготовка за контролни и класни работи, национално външно оценяване и зрелостни изпити. Уроците са съобразени с индивидуалните нужди и способности на учениците.
Цена: 0.00лв./ на час

Учител по български език

Българска граматика и правопис
Цена: 10.00лв./ на час

Преподавам полски- всички нива.

Преподавам полски- всички нива.
Цена: 0.00лв./ на час

Предлагам помощ по математика.

Завършила съм математика и информатика. Предлагам помощ по математика. Мога да ви обясня неясни задачи или да ви представя решение на задачи за домашна работа. Обикновено работя с химикал и лист (решавам, описвам, скицирам...), снимам и изпращам.
Цена: 0.00лв./ на час

Яница Николова

Здравейте , Предлагам онлайн уроци по английски език, помагане с домашни работи и разработки.
Цена: 10.00лв./ на час

Уроци по математика и чрез Skype в удобно за вас време.

Помощ в уроците и домашните работи на ученици от 7 до 12 клас. Завършила съм ПУ" П. Хилендарски", имам 37 години стаж по професията. Уроци по математика и чрез Skype в удобно за вас време.
Цена: 0.00лв./ на час

Учител по френски език

Аз съм учител по френски език вече 27 години.Завършила съм ФРЕНСКА ФИЛОЛОГИЯ във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Била съм на много индивидуални курсове във Франция. Обичам да преподавам. С удоволствие ще помогна на желаещите да изучават езика на Юго, Мопасан и Стендал.
Цена: 0.00лв./ на час

Немски език

Предлагам уроци по немски език на ученици, които се нуждаят от затвърждаване на знанията или се готвят за изпити, деца и възрастни, които искат да се занимават с изучаването на допълнителен чужд език или такива, на които езикът е част от работната сфера и желаят да достигнат по-високи нива на комуникация.
Цена: 25.00лв./ на час

Препоръчани преподаватели